TESLA SMART TEENS

– ŠKOLA PROGRAMIRANJA I ROBOTIKE ZA TINEDJŽERE UZRASTA OD 11 DO 15 GODINA –

U toku je upis u I i II razred škole programiranja i robotike za tinejdžere!

Ukratko o Tesla Smart Teens i STEM obrazovanju

Tesla Smart Teens je naš program namjenjen tinejdžerima, uzrasta od 11 do 15 godina. Kao i Tesla Smart Kids on predstavlja STEM (eng. Science, Technology, Engineering, and Mathematics, prev. Nauka, Tehnologija, Inižinjering i Matematika) program učenja, kao jedan poseban oblik obrazovanja za mlade. S tim da je u odnosu na program za djecu, program za tinejdžere usmjeren ka code development-u, odnosno programiranju (kodiranju) pomoću različitih programskih jezika, koji služe za izradu web sajtova, mobilni aplikacija i sličnih aplikacija. Tesla Smart Teens program uskladili smo sa trenutnim svjetskim trendovima, te tako naši polaznici će učiti i raditi sa osnovnim programskim jezicima, koji će im služiti kao osnova za kompleksnije programske jezike. Tinejdžeri kroz našu obuku ne samo da će naučiti programirati odnosno kodirati, nego će razvijati logiku i način razmišljanja, čime će zakoračiti u svijet tehnologije koji nema granica i koji je trenutno jedan od nosilaca kompletnog razvoja.

Razredi i nastavni plan i program

Naša škola je organizovana kroz razrede (trenutno vršimo upis u I i II razred), gdje svaki viši razred prelazi na viši nivo obrazovanja i obuke naših polaznika. Jedan razred traje tri mjeseca, koji  se uporedo organizuje sa školskim polugodištem (uz prethodno usklađene termine predavanja sa školama). Tesla Smart Teens program sadrži obuku za nekoliko programskih jezika podjeljenih kroz razrede, a to su HTML, CSS, XML, AppInventor (MIT Institut licencirani nastavni plan i program), JavaScript, te nekolicina biblioteka za iste kao što je Bootstrap, jQuery, kao i menadžment sistem sadržaja kao što je WordPress. U nastavni plan i program spada i obuka za različite menadžment aplikacije, koje služe za bolju organizaciju obaveza kako privatnih tako i poslovnih, takođe obuku za komunikacione alate koji mogu koristiti za razmjenu znanja sa drugim tinejdžerima bilo u zemlji ili u inostranstvu.

Kratka reportaža nakon završenog I razreda

*Napomena: Ova reportaža je snimljena u okviru naše prve škole programiranja T:Lab Tesla, iz koje se rodila ideja o franšizi zajedno sa našim prijateljima koji su nam pomogli da kreiramo jednu ovako kreativnu i lijepu priču koja se danas zove Tesla Smart.

OPIS OBUKE

HTML, CSS i Bootstrap

Kurikulum prvog razreda za tinejdžere obuhvata obuku iz programskih jezika HTML i CSS, te Framework-a Boostrap. Sa ovim programskim jezicima i framework-om polaznici će biti obučeni (i isto znanje će primijeniti odmah za vrijeme obuke) da naprave full-responsive (potpuno odgovarajuće za različite veličine ekrana) multimedijalne web sajtove (fotografije, video klipovi, linkovi i slično), sa mnoštvo osnovnih web alata kao što je slider, prettyphoto, animacije i drugo.

AppInventor

U odnosu na prvi razred, drugi razred za tinejdžere predviđen je za učenje i rad sa osnovnim programom za izradu mobilnih aplikacija a to je App Inventor. Pomoću kojeg će polaznici steći znanje i isto odmah za vrijeme obuke primijeniti u izradi mobilnih aplikacija, odnosno isti će izraditi sopstvenu mobilnu aplikaciju.

WordPress

U III razredu naše škole programiranja za tinejdžere, isti će učiti i upravljati najpopularnijim i najkvalitetnijim menadžment sistemom sadržaja na svijetu (internetu), a to je WordPress (CMS), pomoću kojeg će kreirati kompletne full responsive multimedijalne web sajtove sa administracionim panelom. Iste mogu kreirati kao magazin odnosno novinske web sajtove sa više korisnika koji bi uređivali isti, zatim internet prodavnice sa online plaćanjem i mnogo toga još što nudi ovaj sjajni menadžment sistem sadržaja.

UČIMO SLEDEĆE